KULTURKRAFT                            Läs artikel om projektet

Utbildning i marknadsföring mot näringslivet för kulturarbetare
(inom projekt KULTURKRAFT)

Mål
Att stärka den enskilde kulturarbetarens insikt om att deras kompetens är efterfrågad på en marknad som för dem inte är traditionell.Genom utbildningen ska kulturarbetaren få en metod och ett verktyg som gör att hon/han kan titta på sin kompetens och dagens arbetsmarknads på ett realistiskt sätt. Målet är att den enskilde kulturarbetaren beskriver sin kompetens och vilka yrkesroller de ska arbeta med.

Innehåll

1. Att stärka den enskilde kulturarbetarens insikt om att deras kompetens är efterfrågad på en marknad somför dem inte är traditionell.
* Arbete med analys och definition av kompetensbeskrivning såsom yrkeskompetens, breddkompetens, annan yrkeskompetens, kompetensutveckling genom arbete och kortare utbildning.
* Definition av det egna arbetsområdet inom sin traditionella arbetsmarknad.
* Arbetslivsorientering kring tillväxtbranscher, tillverkningsföretag, tjänsteföretag, branscher etc.
* Marknadsanalys-var finns behoven/jobben/uppdragen? Var finns arbetsgivare/kunder-både nya och befintliga.
* Omvärldsorientering kring stat, kommun, landsting, utbildningsväsendet, privata företag och organisationer.
* Nätverksbyggande

2. Kompetensförsäljning
* Initiala kontakter med arbetsgivare/kunder
* skriftlig profil och presentationsmaterial
* Säljsamtal- hur man hanterar ett möte man själv tagit initiativet till.
* Intervjuträning- hur man hanterar en anställningsintervju
* Presentationsteknik
* Handlingsplan/marknadsplan- för vilka deltagaren kommunicerar med, hur man kommunicerar och när.

3. Projekt
Deltagarna ska lära sig att genomföra ett projekt från idé till lönsam affär där projektets alla delar analyseras ingående. Deltagarna ska även få individuell handledningför att utveckla eventuella egna projekt från idé till affär. Detta moment kan för vissa deltagare vara det viktigaste.
* Projektstart- hur ser iden ut, hur ser förutsättningarna ut, hur ser budget ut.
* Projektets delar och rubriker formuleras dvs bakgrund, syfte, mål, budget ( med finansiering, sponsring, projektmeddel ), tidsplan, projektledning, projektgrupp, styrgrupp, referensgrupp, målgrupper, metodik och arbetsmetoder, avstämningar eller lägesrapporter under projektets gång, marknadsföring och kommunikation, programinnehåll, resultat och utvärdering.

4. Starta eget
* Hur man tar eget ansvar som entreprenör.
* Ekonomi

5. Coaching efter kursavslut.

Övrig information om utbildningen
Omväxlande undervisning i små och stora grupper, individuella samtal och eget arbete enligt work-shopmodell. Fördelarna med gruppens dynamik ska kombineras med arbete efter strikt individuella mål och handlingsplaner. De individuella målen ska följas upp både i grupp och enskilt.


Läs artikel om projektet

Stäng fönstret